Otwarcie

o Programie Współdziałania

Aktualności

Okazja by powiedzieć „sprawdzam”. Otwarcie o Programie Współdziałania

Akademia Leona Koźmińskiego, Komisja Europejska i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w konferencji, która zwieńczy trwający od kilkunastu miesięcy proces ewaluacji pilotażu Programu Współdziałania. 

Podsumowanie prac nad modelem oceny dojrzałości RWNP

Cykl organizowanych przez MF spotkań w ramach konsultacji podatkowych dotyczących oceny modelu dojrzałości Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego powoli dobiega końca. To dobry moment, aby podsumować dotychczasowe prace i ustalenia.

Szkolenie: Co audytor wewnętrzny powinien wiedzieć o podatkach?

Obszar podatkowy kojarzony jest wyłącznie jako domena komórki ds. księgowości. Tymczasem podatki krążą w krwiobiegu całej firmy. Zapraszamy na szkolenie.

Podsumowanie pierwszego etapu konsultacji RWNP

Za nami kolejne spotkanie z MF, którego celem było podsumowanie uwag zgłoszonych do zaproponowanego modelu oceny RWNP oraz prezentacja proponowanych zmian.

Ciąg dalszy prekonsultacji w zakresie transparentności podatkowej

Podczas spotkania omówione zostały ogólne uwagi dotyczące potrzeby zmiany regulacji w zakresie strategii podatkowej oraz dotychczas zgłaszane propozycje

Współpracujemy z Wiedeńskim Uniwersytetem Ekonomicznym


Jako osoby na bieżąco zajmujące się tematyką Tax Governance śledzimy prace dotyczące tych zagadnień prowadzone przez polskie i zagraniczne instytucje.

Konferencja “Przejrzystość podatkowa”

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 11-12 października 2023 r. odbędzie się konferencja organizowana przez Centrum Cen Transferowych skoncentrowana wokół tematyki przejrzystości podatkowej, na której będziemy również obecni.

RWNP – komentarze zespołu Tax Governance Crido już w Ministerstwie Finansów

14 sierpnia upłynął termin na składanie uwag w prowadzonych przez Ministerstwo Finansów konsultacjach na temat ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Zespół Tax Governance Crido złożył swój materiał przed długim weekendem.

Konsultowane obszary

 
 

Proponowana przez Ministerstwo Finansów ocena poziomu dojrzałości Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego obejmuje trzy główne obszary, w ramach których wyróżniono po kilka podobszarów.

Fundamentem naszego wsparcia jest zaproponowanie najbardziej dopasowanego i odpowiedniego sposobu, aby pomóc w osiągnięciu Twoich celów – bez względu na ich naturę.

Jeżeli zamierzasz:  

  • zwiększyć bezpieczeństwo podatkowe swojej organizacji,  
  • zapewnić realizację ustawowych obowiązków (np. informacja o realizacji strategii podatkowej),  
  • skorzystać z dobrowolnych programów (np. Programu Współdziałania), czy po prostu  
  • rozwinąć ramy organizacyjne i standardy dotyczące podatków. 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Nasze produkty

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Świadome procesy zarządzania ryzykiem wspierają organizacje w osiąganiu założonych celów biznesowych. Jeżeli w Twojej firmie nie wdrożono udokumentowanego systemu zarządzania ryzykiem lub wdrożony proces nie obejmuje ryzyk podatkowych – czas to zmienić. 

Ograniczenie odpowiedzialności KKS

Odpowiedzialność karna skarbowa jest odpowiedzialnością osobistą. Przepisy przewidują szeroki krąg osób, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności w związku z nieprawidłowościami w rozliczeniach podatkowych Spółki.

Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego

Jeśli dążysz do doskonalenia procesów ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz kontroli wewnętrznej związanych z obszarem podatkowym, mamy dla Ciebie doskonałą propozycję. Ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego zapewnią Ci skuteczną kontrolę i sprawne funkcjonowanie Twojej organizacji.

Program Współdziałania

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo przekracza 50 mln euro przychodu rocznie, przygotujemy Cię do dobrowolnego Programu Współdziałania. Umożliwia on bliską współpracę z organami podatkowymi opartą na wzajemnym zrozumieniu i partnerstwie. Odejdź od niepewności tradycyjnych form kontroli i zyskaj nowe możliwości dla swojego biznesu.

Strategia Podatkowa – w zgodzie z przepisami

Jeśli osiągnąłeś przychody przekraczające 50 mln euro w roku podatkowym lub jesteś częścią Grupy Kapitałowej, niezależnie od wysokości przychodów, stworzenie Strategii Podatkowej staje się kluczowym dokumentem, określającym zasady funkcjonowania Twojego systemu wypełniania obowiązków podatkowych.

Porozumienie Inwestycyjne (Interpretacja 590)

Jeśli planujesz lub już rozpocząłeś inwestycję w Polsce o wartości 100 mln PLN (od 2025 r. – 50 mln PLN), Porozumienie Inwestycyjne jest kluczowym narzędziem, które zapewnia najbardziej kompleksowe urzędowe potwierdzenie skutków podatkowych Twojego projektu. To rezultat partnerskich negocjacji z Ministrem Finansów.

Audyt Wewnętrzny

Jeżeli planujesz realizację zadania audytowego w obszarze podatkowym, ale Twoim audytorom wewnętrznym brakuje wiedzy eksperckiej w dziedzinie podatków, pomożemy Ci zaplanować i przeprowadzić audyt.

Niezależny Audyt Funkcji Podatkowej

Uczestnicy Programu Współdziałania podlegają szczególnym wymaganiom dotyczącym transparentności i dojrzałości ich funkcji podatkowej. Przepisy nakładają na uczestników Programu Współdziałania obowiązek regularnego występowania o przeprowadzenie zewnętrznego audytu – Niezależnego Audytu Funkcji Podatkowej (NAFP).

Dołącz do dyskusji

Porozmawiajmy o potrzebach Twojego przedsiębiorstwa. Wypracujemy rozwiązanie, które zaprezentujemy w Ministerstwie Finansów.

Dlaczego Crido?

  • Zespół ekspertów. Zatrudniamy doradców podatkowych specjalizujących się w poszczególnych podatkach, a także audytorów wewnętrznych i radców prawnych. Do każdego projektu dobieramy zespół, który kompleksowo odpowie na potrzeby konkretnego Klienta.

·       Eksperckość w procesie tworzenia Programu Współdziałania. Jesteśmy jedyną firmą doradczą, która uczestniczyła w całości prac i konsultacji Ministerstwa Finansów przy tworzeniu Programu Współdziałania. Dzięki temu posiadamy unikalną wiedzę i zrozumienie zasad tego programu.

·       Szerokie doświadczenie praktyczne. Oprócz wiedzy teoretycznej, zdobyliśmy bogate doświadczenie praktyczne. Znamy różne rozwiązania organizacyjne Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, dostosowane do branży i rozmiaru działalności podatników. Potrafimy doradzić, jak poprawić funkcję podatkową, aby zapewnić skuteczny nadzór nad rozliczeniami podatkowymi. Pomagamy znaleźć rozsądny kompromis między oczekiwaniami organów podatkowych a praktyką i procesami działającymi w Twojej firmie.

·       Sukces w aplikacji do Programu Współdziałania. Przygotowaliśmy 1/3 wszystkich spółek aplikujących do pilotażowej edycji Programu Współdziałania. Tworząc struktury Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego oraz opracowując dziesiątki procedur podatkowych, operacyjnych i biznesowych, zdobyliśmy niezbędne doświadczenie i know-how, które teraz możemy zastosować również w Twojej organizacji.

·       Wieloletnie doświadczenie w przeglądach podatkowych. Posiadamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych oraz przygotowywaniu procedur podatkowych dla polskich i zagranicznych podmiotów z różnych branż. Dzięki naszemu fachowemu wsparciu możesz mieć pewność, że Twoje działania są zgodne z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

·       Jesteśmy jedną z pierwszych firm, które przeprowadziły Niezależny Audyt Funkcji Podatkowej, który jest wymagany w ramach Programu Współdziałania. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy pomóc Ci w spełnieniu tych wymagań.

Nasz zespół

Michał Borowski

partner w Crido

Tomasz Groszyk

starszy menedżer w Crido

Aleksandra Plichta

starszy menedżer w Crido

Rafał Frączyk

starszy menedżer w Crido​

Konrad Dura

menedżer w Crido

Magdalena Pieślak

menedżer w Crido

Adam Zbroiński

menedżer w Crido

Joanna Homańczyk

menedżer w Crido

Dorota Tymanowska-Trochimiak

starszy konsultant w Crido

Jan Zimnicki

starszy konsultant w Crido

Kontakt

    kontakt: taxgov@crido.pl

    COPYRIGHT 2023 CRIDO. ALL RIGHTS RESERVED. POLITYKA PRYWATNOŚCI