Zarządzanie

ryzykiem podatkowym

Świadome procesy zarządzania ryzykiem wspierają organizacje w osiąganiu założonych celów biznesowych. Jeżeli w Twojej firmie nie wdrożono udokumentowanego systemu zarządzania ryzykiem lub wdrożony proces nie obejmuje ryzyk podatkowych – czas to zmienić.

Co zyskasz?

Pewność i bezpieczeństwo. Pomożemy Ci zbudować taki system, który zapewni Ci kontrolę nad Twoimi procesami podatkowymi, dzięki czemu będziesz mógł skoncentrować się na osiąganiu zamierzonych celów biznesowych.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym. Nasze rozwiązania pozwolą Ci świadomie zarządzać ryzykiem związanym z obszarem podatkowym, w zgodzie z Twoim apetytem na ryzyko.

Zwiększenie efektywności. Ryzyko podatkowe to również ryzyko nieadekwatnych lub nieskutecznych procedur i procesów w zakresie funkcji podatkowej (w tym również w odniesieniu do procesów biznesowych). Dzięki tak szerokiej percepcji ryzyka ułatwimy Ci identyfikację ryzyk u samego źródła ich powstawania oraz pokażemy przykłady mechanizmów kontrolnych, dzięki którym można te ryzyka zminimalizować.

Wykorzystanie szans oferowanych przez prawo podatkowe. Zarządzanie ryzykiem to również identyfikacja szans, jakie daje prawo podatkowe – dzięki nam odkryjesz potencjał ukryty w regulacjach, co umożliwi Ci maksymalnie wykorzystać dostępne ulgi podatkowe.

Gotowość do podjęcia ryzyka i umiejętność uwzględniania różnych pozycji podatkowych. Wyposażymy Twoją firmę w zdolność do podejmowania strategicznych decyzji podatkowych, które będą potwierdzone i dobrze zabezpieczone przed ewentualnymi wątpliwościami organów podatkowych.

Poprawa komunikacji. Proponowane przez nas rozwiązania zapewnią Ci wysoką jakość informacji oraz jasne zasady komunikacji w zakresie ryzyk podatkowych.

Krok po kroku

Proponujemy kompleksową usługę składającą się z poniższych kroków lub dowolnie wybrane elementy:

Cele podatkowe wraz z KPI. Wspólnie ustalimy jakie są Twoje cele podatkowe i dobierzemy odpowiednie wskaźniki służące do monitorowania ich realizacji.

Identyfikacja ryzyk podatkowych. Zorganizujemy warsztaty, podczas których zidentyfikujemy najważniejsze ryzyka w obszarze podatkowym.

Rejestr ryzyk podatkowych. Sporządzimy kompleksowy rejestr ryzyk obejmujący zidentyfikowane ryzyka podatkowe wraz z ich oceną. Wspólnie zidentyfikujemy wdrożone mechanizmy kontrolne ograniczające poszczególne ryzyka, a także zaproponujemy usprawnienia w tym zakresie. Jeżeli w Twojej firmie funkcjonuje centralny rejestr ryzyk – uzupełnimy go o ryzyka podatkowe.

Procedura zarządzania ryzykiem podatkowym. Przygotujemy odrębną Procedurę zarządzania ryzykiem podatkowym lub uzupełnimy funkcjonujące w Twojej firmie regulacje wewnętrzne dotyczące tego obszaru.

Szkolenie z zarządzania ryzykiem podatkowym. Przeprowadzimy dla Twoich pracowników szkolenie, które ułatwi im identyfikację ryzyk podatkowych kryjących się w różnych procesach biznesowych, a także dobór odpowiednich mechanizmów kontrolnych.

Pozostałe produkty