Prekonsultacje

rozpoczęte

O Tax Governance wspólnie ze specjalistami Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu

Podczas gdy Ministerstwo Finansów pracuje nad podsumowaniem informacji przedstawionych przez uczestników konsultacji ws. ram wewnętrznego nadzoru podatkowego i prekonsultacji dotyczących transparentności podatkowej i strategii podatkowych zwracamy uwagę na inną inicjatywę potwierdzającą rosnące znaczenie takiego sposobu zarządzania podatkami.

 

Jako osoby na bieżąco zajmujące się tematyką Tax Governance śledzimy prace dotyczące tych zagadnień prowadzone przez polskie i zagraniczne instytucje. Spośród tych przedsięwzięć szczególnie interesująca jest inicjatywa prowadzona z udziałem przedstawicieli resortów finansów poszczególnych państw, ale również pracowników instytucji naukowych (spoza uniwersytetu organizującego wydarzenie w pracach biorą również udział przedstawiciele Uniwersytetu w Groningen (Rijksuniversiteit Groningen), Uniwersytetu w Hasselt (Universiteit Hasselt) czy Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie (Vrije Universiteit Amsterdam)). Skład uczestników uzupełniają reprezentanci międzynarodowych przedsiębiorstw oraz doradcy podatkowi.

 

W ciągu ostatnich miesięcy grupa ta pracowała nad ustaleniem możliwości stworzenia globalnego standardu zapewnienia prawidłowo działającego systemu Tax Governance oraz możliwości funkcjonowania programu dedykowanego międzynarodowym podmiotom. Jednym z ostatnich etapów tych prac było przygotowanie dwóch ankiet (Multilateral Cooperative Compliance i Tax Control Framework) – wypełnienie każdej z nich trwa ok. 60 minut. Czas na wypełnienie ankiet upływa 15 września.

Zachęcamy do zapoznania się, wypełnienia i czerpania inspiracji – takie podejście do podatków już staje się standardem.

Oraz obejrzenia krótkiej relacji z Wiednia na Linkedin.