Szkolenie dla

audytorów wewnętrznych

Co audytor wewnętrzny powinien wiedzieć o podatkach? Zapraszamy na szkolenie.

W wielu organizacjach obszar podatkowy kojarzony jest wyłącznie jako domena komórki ds. księgowości, ewentualnie komórki ds. kadr naliczającej wynagrodzenia pracowników. Tymczasem podatki krążą w krwiobiegu całej firmy, przenikając do większości procesów biznesowych.

Pracownicy operacyjni poszczególnych komórek nie zawsze mają wystarczającą wiedzę umożliwiającą uwzględnienie potencjalnych ryzyk podatkowych w projektowanym systemie kontroli wewnętrznej. Komórka ds. księgowości jest w niektórych sytuacjach włączana do realizacji tych procesów na ich końcowym etapie (w momencie otrzymania faktury), kiedy może być już za późno na podjęcie ewentualnych działań korygujących lub rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości.  Zaprojektowanie procesów biznesowych, a następnie ich realizacja, z pominięciem implikacji podatkowych może mieć dla organizacji bardzo poważne skutki.

Rolą audytu wewnętrznego jest niezależna i obiektywna ocena adekwatności i skuteczności ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i procesów kontrolnych. Aby skutecznie zidentyfikować ewentualne ryzyka podatkowe w procesach takich jak zakupy, sprzedaż, rozwój biznesu, gospodarowanie majątkiem trwałym czy zapasami oraz ocenić adekwatność wdrożonych mechanizmów kontrolnych, audytor wewnętrzny powinien rozumieć jaki wpływ na podatki mają poszczególne procesy.

Wychodząc naprzeciw powyższym oczekiwaniom, zapraszamy na szkolenie organizowane w ramach Akademii Audytora IIA, podczas którego opowiemy o tym, w których miejscach procesy biznesowe przenikają się z podatkowymi, jakie ryzyka podatkowe kryją się w tych procesach i jak można się przed nimi bronić. Przedstawimy przykłady konkretnych mechanizmów kontrolnych, które można wdrożyć w organizacji, aby skutecznie zarządzić ryzykami podatkowymi u samego źródła ich powstawania, tj. w procesach realizowanych w całej firmie, nie tylko w komórce ds. księgowości.

Po więcej szczegółów dotyczących szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy zapraszamy na stronę Instytutu Audytorów Wewnętrznych:

Zarządzanie ryzykiem podatkowym | Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska