Program

Współdziałania

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo przekracza 50 mln euro przychodu rocznie, przygotujemy Cię do dobrowolnego Programu Współdziałania. Umożliwia on bliską współpracę z organami podatkowymi opartą na wzajemnym zrozumieniu i partnerstwie. Odejdź od niepewności tradycyjnych form kontroli i zyskaj nowe możliwości dla swojego biznesu.

Co zyskasz?

Ułatwienia i korzyści organizacyjne. Jako uczestnik Programu Współdziałania, będziesz czerpać korzyści z negocjowanych ułatwień. Obejmują one m.in.:

– wyłączenie obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR),

– wydłużenie lub skrócenie terminów do dokonania określonych czynności, włączając przyspieszenie zwrotu podatków (w tym VAT),

– zmniejszenie lub wyłączenie odsetek za zwłokę,

– obniżenie opłaty za wydanie APA (Advance Pricing Agreement) / opinii zabezpieczającej,

– możliwość uzyskania informacji na temat procedur podatkowych, które powinny zostać wdrożone, aby prawidłowo spełniać obowiązki podatkowe.

Udział w Programie stanowi przesłankę dobrej wiary przy dodatkowych zobowiązaniach podatkowych.

Krok po kroku

Weryfikacja rozliczeń i procedur podatkowych. Przeprowadzimy dokładną analizę Twoich rozliczeń i procedur podatkowych, aby upewnić się, że spełniasz wymogi Programu Współdziałania.

Przygotowanie wniosku. Pomoc w przygotowaniu wniosku o udział w Programie Współdziałania, który będzie reprezentować Twoje interesy.

Audyt wstępny. Przeprowadzenie audytu wstępnego przez Szefa KAS w celu weryfikacji prawidłowości przestrzegania przez Ciebie obowiązków podatkowych, w tym audyt funkcji podatkowej.

Negocjacje i umowa. Negocjacje z Szefem KAS w sprawie zasad i warunków umowy o współdziałanie, w tym korzyści i ułatwień organizacyjnych.

Wdrożenie procedur. Wdrożenie zaleceń i procedur mających na celu spełnienie zobowiązań wynikających z umowy o współdziałanie, w tym ram wewnętrznego nadzoru podatkowego.

Podpisanie umowy. Finalizacja procesu poprzez podpisanie umowy o współdziałanie między Tobą a Szefem KAS.

Współpraca i monitorowanie. Etap współpracy i monitorowania realizacji warunków umowy, w tym audyt monitorujący.

Kompleksowe wsparcie podatnika w trakcie realizacji Programu Współdziałania (np. spotkania z organami podatkowymi, przygotowanie porozumień podatkowych).

Niezależny Audyt Funkcji Podatkowej. W celu zachowania niezależności, tę usługę możemy zrealizować wyłącznie w sytuacji, gdy nie świadczymy dla danego podmiotu innych usług.

Pozostałe produkty