Materiał TaxGov Crido

już w ministerstwie

Dołącz do dyskusji

Porozmawiajmy o potrzebach Twojego przedsiębiorstwa. Wypracujemy rozwiązanie, które zaprezentujemy w Ministerstwie Finansów.

RWNP – komentarze zespołu Tax Governance Crido już w Ministerstwie Finansów

14 sierpnia upływa termin na składanie uwag w prowadzonych przez Ministerstwo Finansów konsultacjach na temat ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Zespół Tax Governance Crido złożył swój materiał przed długim weekendem.

Jakie mamy przemyślenia? Po pierwsze Ministerstwo Finansów bardzo starannie opracowało koncepcję rozwinięcia wytycznych kierowanych do uczestników Programu Współdziałania i kandydatów do wzięcia w nim udziału. Dzięki temu przedsiębiorcy zainteresowani taką formą budowania relacji z aparatem skarbowym będą mogli lepiej zrozumieć oczekiwania strony publicznej i odpowiednio przygotować się do złożenia aplikacji. Autorzy koncepcji zaproponowali opis kilkudziesięciu atrybutów, które analizują na etapie audytu wstępnego. Dla każdego z nich przedstawiono dużo bardziej niż dotychczas skonkretyzowane informacje pozwalające ustalić na którym poziomie dojrzałości (skala od 1 do 5) znajduje się nasza firma.

Po zapoznaniu się z materiałami pisemnymi i wysłuchaniu przedstawicieli Ministerstwa Finansów w trakcie łącznie kilkunastu godzin spotkać możemy powiedzieć, że poziom oczekiwany od firm dołączających do Programu Współdziałania jest ambitny, ale zasadniczo możliwy do spełnienia i uzasadniony. Nasze uwagi w tym zakresie dotyczyły zatem tylko niektórych elementów. W niektórych wypadkach uznaliśmy również, że zaproponowane atrybuty – jakkolwiek istotne z punktu widzenia dobrego działania przedsiębiorstwa – są jednak zbyt odległe, aby podlegały badaniu przed podpisaniem umowy o współdziałanie.

Na Programie świat się jednak nie kończy. Efekt prac Ministerstwa Finansów może służyć również tym, którzy nie myślą o udziale w nim. Zadbanie o obszary skatalogowane w materiałach z konsultacji pozwoli usprawnić przepływ informacji podatkowych w firmie, zminimalizować ryzyka tego obszaru (nie tylko te, które polegają na szacowaniu prawdopodobieństwa zakwestionowania dokonanej kwalifikacji podatkowej przez organy podatkowe), zwiększyć wartość firmy i – wielu wypadkach – wygenerować dodatkowej oszczędności.

 

Zdajemy sobie sprawę, że zaproponowany model myślenia o podatkach nie jest podejściem dominującym. Wielu przedsiębiorców nie czuje się komfortowo w poruszaniu się w siatce pojęć zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów – łączy ona kwestie podatkowe z elementami zarządzania ryzykiem i obszarem kompetencji audytorów wewnętrznych. Z tym większą przyjemnością zapraszamy do rozmowy na temat tej – najbardziej dojrzałej z dostępnych – formuły. Jakkolwiek materiał zaprezentowany w trakcie konsultacji nie byłby precyzyjny – w dalszym ciągu pozostanie pewną teoretyczną wizją. Z ogromną chęcią porozmawiamy na temat jego wdrożenia w praktyce – w kontekście naszego szerokiego doświadczenia związanego z budowaniem ram wewnętrznego nadzoru podatkowego.