Prekonsultacje

rozpoczęte

Dołącz do dyskusji

Porozmawiajmy o potrzebach Twojego przedsiębiorstwa. Wypracujemy rozwiązanie, które zaprezentujemy w Ministerstwie Finansów.

Tydzień obfitujący w wydarzenia

Trzecie spotkanie w ramach konsultacji dotyczących ram wewnętrznego nadzoru podatkowego za nami. W trakcie panelu 7 lipca przeszliśmy do zagadnień związanych z obszarami zarządzania funkcją podatkową (podobszar dotyczący systemu zarzadzania ryzykiem podatkowym) i zarządzania zasobami (w rozmowach uwzględnione zostały wszystkie podobszary: zarządzanie informacją, kadry funkcji podatkowej i system IT). Wątek zarządzania strategicznego już za nami.

W tym tygodniu odbyło się jeszcze jedno wydarzenie związane z tax governance z naszym udziałem. W trakcie webinarium opowiedzieliśmy o kierunkach i postępach prac, na które zaprosiło Ministerstwo Finansów. Odpowiedzi uczestników spotkania pokazują, że rozwiązania takie jak program współdziałania, ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego i ich badanie, a także korzyści z nimi związane w wielu wypadkach nie są znane szerszemu gronu przedsiębiorców. Jednocześnie czują oni potrzebę podniesienia roli funkcji podatkowej w organizacji i tym samy, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa tego obszaru.

Prezentacja z webinaru do pobrania tutaj: CRIDO | Forum Tax Governance „Lato z podatkami”

 

Przypominamy, że uwagami w tym procesie można dzielić z nami do końca lipca (a z Ministerstwem Finansów do połowy sierpnia), a uwagami i potrzebami związanymi z określeniem dobrych praktyk odpowiednio – do połowy i końca sierpnia.