Prekonsultacje

rozpoczęte

Dołącz do dyskusji

Porozmawiajmy o potrzebach Twojego przedsiębiorstwa. Wypracujemy rozwiązanie, które zaprezentujemy w Ministerstwie Finansów.

Kolejne spotkanie za nami!

28 czerwca w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie w ramach konsultacji dotyczących oceny dojrzałości funkcji podatkowej i ram wewnętrznego nadzoru podatkowego u podatników. Podstawowym celem konsultacji jest wprowadzenie precyzyjnej skali oceny dojrzałości funkcji podatkowej u podatników. Ocena ta ma być podstawowym kryterium dla podmiotów ubiegających się o przystąpienie do programu współdziałania oraz podmiotów w nim uczestniczących, jednakże z założenia system oceny będzie mógł być zastosowany również do każdego podatnika, który chciałby zweryfikować czy jego wewnętrzny system zarządzania podatkami stosowane procesy i procedury a także angażowane zasoby pozwalają na świadome budowanie bezpieczeństwa podatkowego w organizacji. Tworzony obecnie system oceny w dużej mierze opierać się ma na tzw. Tax Control Framework wypracowanym przez OECD, ale także innych zasadach funkcjonowania audytu wewnętrznego oraz co ciekawe również elementach oceniających charakterystykę kultury organizacji czy też elementów behawioralnych i ich wpływie na ryzyka podatkowe. Obecna propozycja Ministerstwa ma charakter wstępny jest szeroko dyskutowana zarówno z biznesem, doradcami podatkowymi jak innymi interesariuszami. Uwagi można zgłaszać do połowy sierpnia, Zespół Tax Governance w Crido aktywnie bierze udział w tych konsultacjach.