Prekonsultacje

rozpoczęte

Dołącz do dyskusji

Porozmawiajmy o potrzebach Twojego przedsiębiorstwa. Wypracujemy rozwiązanie, które zaprezentujemy w Ministerstwie Finansów.

To dopiero początek!

W poniedziałek, 19 czerwca  w Ministerstwie Finansów rozpoczęły się prekonsultacje dotyczące transparentności i strategii podatkowej. Prekonsultacje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – w spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób.

 

Zasadniczymi motywami działania MF są z jednej strony dostrzeżona generalnie niska jakość opublikowanych dotychczas sprawozdań z realizacji strategii podatkowych przez dużych podatników oraz potrzeba poprawy szeroko rozumianego Tax Compliace i Good Tax Governance czyli przemyślanego i dojrzałego zarządzania funkcją podatkową w organizacji – co wpisuje się w trendy biznesowe, w tym związane z ESG.

 

Najważniejszymi wstępnymi propozycjami Ministerstwa Finansów są:

  1. Wymóg opracowania i przyjęcia przez zarząd strategii podatkowej dla organizacji.
  2. Wprowadzenie obowiązkowego audytu przyjętej strategii podatkowej i faktycznej jej realizacji – audyt miałby prowadzić zewnętrzny audytor wraz z doradcą podatkowym, a raport z niego byłby udostępniany Szefowi KAS.
  3. Wprowadzenie kilkustopniowej skali oceny poziomu transparentności podatkowej dla podatników – w oparciu o raport zewnętrznego audytora i doradcy podatkowego oraz w oparciu o wewnętrzny scoring podatnika opracowany przez KAS, która byłaby upubliczniona
  4. Wprowadzenie dwustopniowej publikacji danych dotyczących strategii podatkowej: część publiczna – przedstawiana na stronie www podatnika oraz część wewnętrzna – udostępniana wyłącznie Szefowi KAS
  5. Wprowadzenie wystandaryzowanych formularzy dotyczących raportowania danych w ramach strategii podatkowych
  6. Zestaw benefitów oferowanych podatnikom, których raportowanie będzie spełniało wymogi, a poziom ich transparentności będzie oceniony wysoko przez Szefa KAS

Przedstawiciele MF wskazali, iż proponowane rozwiązania stanowią bardziej zaproszenie do dyskusji, niż określony ostateczny kształt przyszłych regulacji, dlatego tak ważny jest na obecnym etapie dialog z biznesem, doradcami podatkowymi i innymi interesariuszami co do zakresu i kształtu ewentualnych nowych regulacji. Co istotne, do końca lipca mogą być przedstawiane wstępne uwagi i komentarze dotyczące kierunku rozwoju transparentności i strategii podatkowych, w tym odnoszące się do propozycji MF – zachęcamy i zapraszamy do podzielenia się z MF bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem swoimi uwagami i przemyśleniami w tym zakresie