Prekonsultacje

trwają

Ciąg dalszy prekonsultacji w zakresie transparentności podatkowej

26 września uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu w ramach prekonsultacji podatkowych w zakresie transparentności podatkowej.

 

Podczas spotkania omówione zostały ogólne uwagi dotyczące potrzeby zmiany regulacji w zakresie strategii podatkowej oraz dotychczas zgłaszane propozycje w niniejszym zakresie. Ministerstwo Finansów przedstawiło również plan swoich dalszych działań w tym obszarze.

W szczególności zwrócono uwagę na ryzyka i problemy, które mogą wiązać się z wdrożeniem nowych obowiązków, tj.:

  • zwiększony koszt i nakład pracy konieczne do wykonania ewentualnych nowych obowiązków,
  • definicja tajemnicy przedsiębiorstwa, która wymaga doprecyzowania, a także
  • możliwość powielania i nakładania zbyt wielu wymagań na pewne podmioty, co wpływa na negatywny odbiór tej inicjatywy przez opinię publiczną.

W zakresie strategii podatkowej Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję struktury samego dokumentu. W ramach zgłoszonych uwag zaproponowano wprowadzenie elastycznej formy strategii, bez z góry narzuconego szablonu. Podkreślono również, że powinny zostać opublikowane objaśnienia, które wskazywałyby szczegółowe wymagania co do zakresu dokumentu. Sam wymóg publikacji strategii był natomiast krytykowany przez niektórych specjalistów i przedstawicieli biznesu, a co do obowiązku jej aktualizacji pojawiło się kilka odmiennych propozycji mówiących m.in. o tym, że: strategia nie powinna podlegać zbyt częstej aktualizacji (powinna dotyczyć dłuższego okresu) lub wręcz przeciwnie – strategia powinna podlegać minimum corocznej aktualizacji.

Na spotkaniu poruszono również kwestię audytu strategii podatkowej, który spotkał się dotychczas z największą krytyką. Pomysł ten ma wielu przeciwników, jednak są również podmioty, które dopuszczają możliwość przeprowadzania audytu strategii. Zaproponowana została również alternatywa w formie audytu realizowanego przez zespół audytorów wewnętrznych organizacji, z ewentualną zewnętrzną walidacją.

Sam pomysł digitalizacji procesu w zakresie strategii został pozytywnie przyjęty przez uczestników prekonsultacji.

Aktualnie Ministerstwo Finansów skupia się na opracowaniu planu zmian, opierając się na przedstawionych w ramach prekonsultacji propozycjach, a po ewentualnym przygotowaniu projektu nowych przepisów zorganizowane zostaną konsultacje podatkowe.