Audyt

Wewnętrzny

Jeżeli planujesz realizację zadania audytowego w obszarze podatkowym, ale Twoim audytorom wewnętrznym brakuje wiedzy eksperckiej w dziedzinie podatków, pomożemy Ci zaplanować i przeprowadzić audyt.

Co zyskasz?

Wiedza ekspertów. Zatrudniamy doświadczonych doradców podatkowych specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa podatkowego.

Kompleksowe wsparcie. Zapewnimy Ci kompleksowe wsparcie na każdym etapie zadania audytowego – od planowania, przez realizację, aż po sformułowanie rekomendacji.

Zwiększenie kompetencji podatkowych audytorów wewnętrznych. Poprzez współpracę z doradcami podatkowymi Twoi audytorzy wewnętrzni zdobędą wiedzę i umiejętności, które ułatwią im samodzielną realizację podobnych zadań w przyszłości.

Zgodność ze standardami. Dzięki wsparciu zewnętrznego eksperta Twój zespół audytowy pozyska kompetencje pozwalające na realizację audytu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego.

Wzrost jakości procesów podatkowych. Udział profesjonalistów w planowaniu i realizacji audytu pomoże Twojej organizacji poprawić procesy ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli w obszarze podatkowym.

Krok po kroku

Planowanie zadania. Przeprowadzimy analizę obowiązujących procedur i przyjętych praktyk podatkowych w Twojej organizacji. Pomożemy Ci zrozumieć przepisy prawa podatkowego, przeprowadzić analizę ryzyka oraz zaplanować odpowiednie testy.

Realizacja audytu. Wesprzemy Cię w toku całego zadania audytowego w takim zakresie, w jakim potrzebujesz.

Raportowanie. Pomożemy Ci sformułować trafne wnioski i wartościowe rekomendacje.

Pozostałe produkty